Natuurvergunningen


 WAT

Ondanks de toegenomen aandacht voor de natuur, worden steeds meer dieren en planten zeldzaam in Vlaanderen. Daarnaast schaden bepaalde ingrepen de waterhuishouding of het landschapskarakter.

Voor veel zaken zijn er daarom verplichtingen tot natuurmelding, -vergunning of is er zelfs een verbod opgelegd. Iedere inwoner dient er bij elke handeling voor te zorgen dat de natuurelementen niet worden vernietigd of dat de schade aan de natuur kan worden voorkomen of hersteld. Dit is de zogenaamde zorgplicht. Het rooien van een hoogstammige bomenrij of het wijzigen van het reliëf in natuurgebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied zijn bijvoorbeeld vergunningsplichtig.

Zo is in sommige gevallen een stedenbouwkundige vergunning vereist: bijvoorbeeld voor het rooien van een hoogstammige boom verder dan 15 m van de woning, het aanzienlijk wijzigen van het reliëf …

 WAAR kan ik terecht

Wenst u het reliëf te wijzigen, loswegen te verharden, hoogstammige bomen, knotwilgen of lijnvormige elementen te vellen, contacteer dan eerst de milieudienst of de dienst stedenbouw. En licht ons de juiste toedracht toe (wat – hoeveel – waar). Om een verdere achteruitgang van de natuurwaarden in onze gemeente te voorkomen zal nagenoeg steeds een compensatie of heraanplant worden opgelegd.

Klik hier voor meer info.

Ik woon in Brakel Milieubeleid Natuur Natuurvergunning