Openbaar onderzoek – Voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma


De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000.
Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle platen en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen.
Het natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

De Vlaamse regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017.

Klik hier voor meer info.
Het volledige dossier kan je vinden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

Contact

Milieudienst
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 60
milieu@brakel.be
sandy.casieris@brakel.be
jonathan.verspeeten@brakel.be

Ik woon in Brakel Milieubeleid Natuur