Klimaattafel 29 november 2017


  Jij hebt mee de klimaatgezonde toekomst van Brakel bepaald

Een klimaatgezond beleid uitstippelen is niet enkel weggelegd voor politici. Deze keer hadden de inwoners het voor het zeggen: van de sympathieke bakker over de geëngageerde vrijwilligster tot de bink van de buurt!

Op 29 november 2017 vond namelijk de Klimaattafel van Brakel plaats! We dachten er na over hoe we samen een gezonde, groene, veilige, duurzame, … kortom een aangename omgeving kunnen maken voor alle inwoners.

Volgende thema’s werden besproken:

  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?
  • Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen in en rond Brakel
  • Hoe kunnen we consuminderen en makkelijker kiezen voor lokale en regionale producten?
  • Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze Brakel?
  • Hoe de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk temperen?

De resultaten zullen in de loop van 2018 bekend gemaakt worden.

Op deze afbeelding kan je al het resultaat zien van de brainstorm-sessie aan de tafel ‘Hernieuwbare Energie’.

Tijdens de klimaattafel in Brakel werd nagedacht over klimaatgezond wonen, duurzame verplaatsingen, consuminderen, enzovoort. Aan de tafel van hernieuwbare energie werden vele ideeën gesuggereerd voor het klimaatactieplan, zoals inzetten op windenergie, waterkracht en biomassa. De aanwezige inwoners waren het erover eens dat het potentieel aan hernieuwbare energie in Brakel zeker moet in kaart gebracht worden zodat er ook concrete actie kan worden ondernomen.

Meer info bij onze milieuambtenaar:

Sandy Casieris
Tel.:   055 43 17 60
e-mail:   milieu@brakel.be

Ik woon in Brakel Milieubeleid Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen Klimaattafel