Het klimaat daagt ons uit


Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg, …

  Brakel gaat de uitdaging aan

De gemeente Brakel wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO²-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

  Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie, …

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 29 november 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

  Enkele ideeën uit Brakel in de spotlights

  • “Stel een energiecoach aan voor de gemeente.” (hernieuwbare energie)
  • “Onderzoek het potentieel aan waterkracht, bv. Boembekemolen.” (hernieuwbare energie)
  • “Stimuleer het hergebruik van water.” (adaptatie)
  • “Bestrijd erosie door bijvoorbeeld bebossing op hellingen te stimuleren, te stoppen met het kappen van bomen, heggen en hagen aan te leggen.” (adaptatie)
  • “Betrek de (grote) supermarkten in het duurzaam consumptieverhaal door hen aan te zetten om overschotten op verschillende manieren te verwerken, bv. bijna vervallen producten weggeven, door Lichtpunt laten verwerken tot maaltijden, verwerken tot voeding voor vee.” (consuminderen)
  • “Inzetten op duurzame voedselproductie in en rond de gemeente door bv. volkstuinen te organiseren (bv. aan de appartementsgebouwen in het centrum van Nederbrakel).” (consuminderen)
  • “Voer duurzaamheidscriteria in voor nieuwbouw zoals passiefbouw of cradle-to-cradleprincipe.” (wonen)
  • “Informeer en ontzorg (kansarme) inwoners rond het energiezuinig maken van woningen bv. via informatiesessies rond isolatie, bestaande initiatieven zoals ecobouwers promoten.” (wonen)
  • “Verbeter de fietsinfrastructuur door (afgescheiden) fietspaden aan te leggen op de gemeentewegen en bijvoorbeeld op de N48.” (mobiliteit)
  • “Stimuleer gebruik van het openbaar vervoer door bij De Lijn en de NMBS te pleiten voor een betere afstemming tussen treinen en bussen, het gebruiksvriendelijker maken van de belbus en voor meer busverbindingen naar bijvoorbeeld Munkzwalm.” (mobiliteit)

  De laatste rechte lijn naar een goedgekeurd en gezamenlijk klimaatactieplan

Ook organisaties en experten op vlak van mobiliteit, energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie, … mochten tijdens een netwerkevent in februari mee dromen van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en acties in het klimaatactieplan.

De klimaatteams ten slotte, wachtte tijdens hun tweede bijeenkomst in februari 2018 een moeilijke taak: van de honderden ideeën die in de eerste fases van het project zijn verzameld een prioriteitenlijst maken.

Volop inzetten op muurisolatie, op hernieuwbare energie via burgerparticipatie, koning fiets in plaats van koning auto, … Het is geen of/of-verhaal maar duidelijk een inclusief verhaal van ons allemaal! Ook onze gemeente zal haar voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving te creëren.

Nu staan we voor de laatste essentiële stap: voor de gekozen acties budgetten voorzien én het engagement nog voor de zomer officieel omzetten in een gemeenteraadsbesluit. We planten dus nu de zaadjes om de acties in het najaar te laten ontkiemen.

Ik woon in Brakel Milieubeleid Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen Het klimaat daagt ons uit