Algemeen politiereglement


 WAT

Op het grondgebied van de gemeente Brakel zijn diverse politiereglementen van kracht. Het belangrijkste reglement is het ‘algemeen politiereglement’.

In het reglement zijn de bepalingen rond kleine vormen van overlast opgenomen (bijvoorbeeld geluid, storten van kleine hoeveelheden afval, beschadigen van bomen …). Een overtreding kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).

 Reglement

Klik hier voor het algemeen politiereglement

Contact

Milieudienst
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 60
milieu@brakel.be
sandy.casieris@brakel.be
jonathan.verspeeten@brakel.be

Ik woon in Brakel Milieubeleid Hinder Algemeen politiereglement