Masterplan openbare verlichting


De gemeenteraad – in zitting dd. 30 juni 2014 – keurde het masterplan openbare verlichting goed.

De visie rond dit plan – rationeel energiegebruik – is gebouwd op 5 maatregelen:

  1. Het terugdringen van de jaarlijkse energiefactuur van 185.000 euro door middel van het verwijderen van lichtpunten.
  2. De gelden die hiermee terugverdiend worden, worden geïnvesteerd in nieuwe energie-efficiëntere lampen.
  3. Het tegengaan van lichtpollutie
  4. Het bijdragen aan het verminderen van de CO-2 uitstoot.
  5. Flankerende maatregelen zoals nieuwe (reflecterende) signalisatie en kreukelpalen.

Klik hier voor de kaart van het masterplan openbare verlichting.

Klik hier voor het themanummer van het gemeentelijk informatiemagazine hierover.

Contact

Milieudienst
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 60
milieu@brakel.be
sandy.casieris@brakel.be
jonathan.verspeeten@brakel.be

Ik woon in Brakel Milieubeleid Energie Masterplan openbare verlichting