Sluikstorten


 WAT

De gemeentediensten worden regelmatig geconfronteerd met sluikstorten. Het ruimen van het afval en het zoeken van aanwijzingen loopt niet altijd van een leien dakje. Vaak leidt dit sluikstorten tot klachten van de omwonenden, gevaarlijke verkeerssituaties of hinder voor de waterlopen. Het gaat hier om allerhande afvalstoffen (huisvuil, grof huisvuil, steenpuin, tuinafval, flessen, blikken, pelzen …).

 OPRUIMEN

Het opruimen van sluikstorten vergt veel tijd van het gemeentepersoneel. Tijd die veel nuttiger kan gespendeerd worden. Om het sluikstorten te ontmoedigen, plaatsen wij sensibilisatieborden.

 RETRIBUTIE

Naast de gerechtelijke veroordeling zal het gemeentebestuur ook een retributie innen voor het opruimen van het sluikstorten van 250 euro per begonnen kubieke meter.

 REGLEMENT

Het volledige reglement kan u hier raadplegen.

Contact

Milieudienst
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 60
milieu@brakel.be
sandy.casieris@brakel.be
jonathan.verspeeten@brakel.be

Ik woon in Brakel Milieubeleid Afval Sluikstorten