Gratis naaldcontainers


  WAT

Diabetici en andere gebruikers van injectienaalden kunnen gratis een naaldcontainer bekomen op de containerparken of bij IVLA.
Insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten zijn KGA (Klein Gevaarlijk Afval). Dit betekent dat elke particuliere gebruiker van injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten, deze afvalstoffen via de gemeentelijke KGA-inzameling moet verwijderen.
De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden in huisvuil en PMD is reeds langer een ‘oud zeer’. Gezinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel van ophaal- en sorteerbedrijven, kwetsen zich nog regelmatig aan dergelijke voorwerpen, met het risico daarbij een infectieziekte op te lopen. U kan op het containerpark enkel nog injectienaalden aanbieden in deze containers.
Belangrijk om weten is dat dokters en verpleegkundigen hun eigen naaldcontainer dienen te gebruiken voor verwijdering van de door hen gebruikte injectienaalden. Zij mogen deze dus niet bij u achterlaten.

HOE


U kan op het containerpark enkel nog injectienaalden aanbieden in deze containers. Bij het afgeven van een naaldcontainer krijg je gratis een nieuwe naaldcontainer mee.

Contact

Milieudienst
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 60
milieu@brakel.be
sandy.casieris@brakel.be
jonathan.verspeeten@brakel.be

Ik woon in Brakel Milieubeleid Afval Afvalinzameling Gratis naaldcontainers