Afkoppeling riolering


Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen, bij de bouw van een woning, een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit.

Meer informatie hieromtrent kan hieronder gevonden worden :

Klik hier voor de folder voor die bewoners van straten waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd.

Klik hier voor de waterwegwijzer bouwen en verbouwen van de VMM.

Aanvragen tijdelijke watervoorziening


Heeft u voor een evenement of voor een beperkte periode water nodig op een plaats waar u niet beschikt over gewone kraantjes?

Dan kan u bij FARYS een standpijp (mobiel leveringspunt) huren die wordt aangesloten op een brandkraan (hydrant) in de buurt. Die brandkraan is aangesloten op het waterleidingsnet.

Het is niet toegestaan om een eigen standpijp aan te sluiten op het waterleidingsnet. Dit brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. In sommige gevallen kan u ook beroep doen op de waterbar (klik hier voor meer info).

Water op uw werf

Voor gebruik op een bouwwerf raden wij eerder aan een werfaftakking te vragen dan een standpijp te gebruiken. Deze biedt immers meer zekerheid en kan later omgevormd worden tot een definitief drinkwateraftakking. Meer informatie op het algemeen nummer: 078 35 35 99.

Wenst u een standpijp aan te vragen?

Dan is eerst een waarborg storting nodig. Neem hiervoor contact op met de medewerkers van FARYS. Zij zullen u de nodige gegevens bezorgen zodat uw betaling goed terecht komt. Pas na ontvangst van deze waarborg en met een ingevuld afhalingsdocument kan u de standpijp komen ophalen. In dit formulier worden ook de tarieven en instructies voor het correct gebruik van standpijpen vermeld.

Algemeen waternummer: 078 35 35 99 (bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur).

Defectnummer water: 078 35 35 88 (bereikbaar 7 dagen op 7, 24 uur op 24).

Contact

Farys
Algemeen waternummer
078 35 35 99

Ik woon in Brakel Bouwen