Omgevingsvergunning


 

Algemene invoering van de omgevingsvergunning sinds 1 januari 2018 

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Sinds 1 januari 2018 kun je beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen.

Sinds 15 januari is er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis.

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op de website: www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij je gemeente of bij de helpdesk van het Omgevingsloket.

Contact

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 58
stedenbouw@brakel.be
koen.demeester@brakel.be

Contact

Milieudienst
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 60
sandy.casieris@brakel.be
jonathan.verspeeten@brakel.be

Bekendmaking openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunning


Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Dit om na te gaan of omwonenden of andere burgers bezwaren hebben tegen het project. In dat geval krijgt u als omwonende een brief van de gemeente.

Inkijken van een dossier
Op de website van de Vlaamse overheid vindt u in het Omgevingsloket alle dossiers die bij de gemeente Brakel (en de rest van Vlaanderen) op dat moment in openbaar onderzoek zijn of recent beslist werden.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunt u hier bepaalde stukken van het dossier raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunt u de gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online raadplegen. Loop gerust eens binnen bij de dienst omgeving als u het volledige aanvraagdossier wilt bekijken.

Let op: de periode van het openbaar onderzoek en de beslissing over de omgevingsvergunning worden verplicht bekendgemaakt op het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. De gemeente Brakel heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kunt u een dossier raadplegen en een digitaal bezwaarschrift indienen.

Gele affiche
Loopt er een openbaar onderzoek met betrekking tot uw dossier, dan moet u tijdens de periode van het openbaar onderzoek een gele affiche uithangen aan de locatie van de vergunningsaanvraag.

Ik woon in Brakel Attesten en vergunningen Omgevingsvergunning