Adreswijziging


Wanneer je verhuist naar of binnen Brakel, doe je binnen de 8 dagen aangifte van woonstverandering bij de dienst bevolking of via het thuisloket: klik hier.

Deze aangifte wordt doorgegeven aan de wijkagent die 15 dagen de tijd heeft om een woonstvaststelling te verrichten.

Nadat de wijkagent is langsgeweest, moet je je opnieuw aanmelden bij de dienst bevolking met je identiteitskaart en die van je gezinsleden om de chip aan te passen aan het nieuwe adres.

Vergeet de pincode van je identiteitskaart niet mee te brengen, anders kunnen wij je identiteitskaart niet updaten.

Contact

Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel

Bevolking
 055 43 17 66
 055 43 17 67
 bevolking@brakel.be

Ik woon in Brakel Attesten en vergunningen Adreswijziging