Openstaande vacatures 


Momenteel zijn er geen openstaande vacatures bij de gemeente en OCMW Brakel.

 

Aanwervingsprocedure deskundige cultuur en communicatie – leerstof:

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 – Deel 2 – Het bestuur van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn – (Titel 1, 2, 5 en 6)       

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017122255&table_name=wet

Participatiedecreet

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2014/20140509_geco%C3%B6rdineerde%20versie%20participatiedecreet.pdf

Vrijwilligerswet

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005070359&table_name=wet

Erfgoeddecreet

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1028103&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1081247

 Cultuurpactwet

https://www.cultuurpact.be/nl/wetgeving/wet-van-16-juli-1973

 

Contact

Secretariaat
Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel

055 43 17 52
danny.vandaele@brakel.be

055 43 17 54
tamara.verspeeten@brakel.be

055 43 17 53
dany.blommaert@brakel.be

Spontane kandidaturen bij de gemeente


Spontane kandidaturen kunnen (bij voorkeur via e-mail) gericht worden aan:

Gemeente Brakel
Secretariaat
Marktplein 1
9660 Brakel
danny.vandaele@brakel.be

 

Contact

Secretariaat
Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel

055 43 17 52
danny.vandaele@brakel.be

055 43 17 54
tamara.verspeeten@brakel.be

055 43 17 53
dany.blommaert@brakel.be

Ik werk en onderneem in Brakel Werken bij de gemeente