Openstaande vacatures


Gemeente en OCMW Brakel zijn op zoek naar

momenteel geen openstaande vacatures

 

Leerstof lopende selectieprocedures:

Deskundige omgeving:

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029017&datum=&geannoteerd=true&print=false – Deel 2 – Titel 1 (hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6) – Titel 2 en Titel 5

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1024690&datum=&geannoteerd=false&print=false

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1026496.html

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018245&param=inhoud

Vrijstellingenbesluit:https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019375&param=inhoud

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1019369&datum=&geannoteerd=false&print=false

Besluit van de Vlaamse Regering [tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1012054&param=inhoud

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1007267&param=inhoud

Koninklijk Besluit betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1000635&param=inhoud&ref=search

Indelingslijst https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=69985&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

Titel V van het DABM https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=65090&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

Administratief medewerker omgeving:

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029017&datum=&geannoteerd=true&print=false – Deel 2 – Titel 1 (hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6) – Titel 2 en Titel 5

Politiereglement Brakel: https://brakel.be/wp-content/uploads/2017/10/gas51216.pdf

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1024690&datum=&geannoteerd=false&print=false

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1026496.html

Koninklijk Besluit betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1000635&param=inhoud&ref=search

Bodemdecreet https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=304&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

Handleiding overdrachten https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/2016_OVAM_overdrachten_bodem_interactief.pdf

Titel V van het DABM https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=65090&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

Vlarem II – deel 4 https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=8423&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

en deel 6 https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=9987&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

Indelingslijst https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=69985&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

Omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening:

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029017&datum=&geannoteerd=true&print=false – Deel 2 – Titel 1 (hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6) – Titel 2 en Titel 5

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1024690&datum=&geannoteerd=false&print=false

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1026496.html

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018245&param=inhoud

Vrijstellingenbesluit: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019375&param=inhoud

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1019369&datum=&geannoteerd=false&print=false

Besluit van de Vlaamse Regering [tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1012054&param=inhoud

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1007267&param=inhoud

Koninklijk Besluit betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1000635&param=inhoud&ref=search

Indelingslijst https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=69985&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

Titel V van het DABM https://navigator.emis.vito.be/pdfservlet?woId=65090&woLang=nl&version=2020-06-22&compareVersion=2020-06-22&lang=nl

VCRO  – BVR geïntegreerde planningsproces

Deskundige burgerzaken:

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029017&datum=&geannoteerd=true&print=false – Deel 2 – Titel 1 (hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6) – Titel 2 en Titel 5

Omzendbrief BA 2006-03 – 10032006 betreffende de toepassing van het decreet van 16012004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten

Aanbeveling Privacycommissie 022009 – rol van het Rijksregister – contactname reunies, herdenkingen, familieresearch

21 MAART 1804 Burgerlijk Wetboek – boek I

16 JULI 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit BV en VR

16 JULI 1991 betreffende BR en VR

15 DECEMBER 1980 Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

4 MEI 2007 KB betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E

Nuttige info:

Spontane kandidaturen bij de gemeente


Spontane kandidaturen kunnen (bij voorkeur via e-mail) gericht worden aan:

Gemeente Brakel
Secretariaat
Marktplein 1
9660 Brakel
danny.vandaele@brakel.be

Contact

Secretariaat
Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel

055 43 17 52
danny.vandaele@brakel.be

055 43 17 54
tamara.verspeeten@brakel.be

055 43 17 53
dany.blommaert@brakel.be

055 43 12 92
sofie.destercke@brakel.be

Ik werk en onderneem in Brakel Werken bij de gemeente