De lente is voorbij en alle bomen en planten zijn goed gegroeid. Daarom willen we als gemeente je ook informeren over wat te doen met alle nieuwe takken en bladeren over het openbaar domein. Deze overwas kan namelijk hinder veroorzaken op het openbaar domein, zoals:

  • de zichtbaarheid i.k.v. verkeersveiligheid (verkeersborden, bochten, kruispunten, enz…)
  • voor voetgangers , fietsers tot en met het beschadigen van voertuigen
  • bij de luchtleidingen van de nutsmaatschappijen
  • bij het maaien van de zijbermen
  • bij het ruimen van de openbare grachten
  • de bereikbaarheid van de openbare grachten en waterlopen

De eigenaars of gebruikers van een eigendom moeten ervoor zorgen dat de op deze eigendom groeiende planten of bomen voldoende gesnoeid worden zodat deze het openbaar domein niet overwoekeren.
De takken van struiken en bomen moeten gesnoeid worden tot een hoogte van 2.5m boven voetpaden en de gelijkgrondse berm. Over de rijbaan moeten ze tot 4.5m hoog gesnoeid worden.

Ook wordt er verwacht dat de grachten vrij worden gehouden zodat onze diensten deze makkelijk kunnen ruimen.
Wanneer de eigenaar de overhangende takken niet snoeit, kan de gemeente deze laten snoeien op kosten van de eigenaar.

Als je melding wil doen van overwas, kan je de locatie en een foto doorsturen naar GAS@brakel.be

Pin It on Pinterest