hoofdeing herselt

Gebruik gemeentelijke infoborden 

 VERENIGING

Naam vereniging *:
Adres vereniging *:
Postcode *:
Gemeente *:
Telefoon *:
E-mailadres :
Hoedanigheid van de vereniging (aanduiden van de gepaste hoedanigheid) :
 Met het gemeentebestuur gelieerde diensten en organisaties
 Brakelse verenigingen aangesloten bij één van de Brakelse adviesraden
Adviesraad waar de vereniging lid van is :

 CONTACTPERSOON VERENIGING

Voornaam en naam *:
Adres *:
Postcode en gemeente *:
E-mail :
Tel. en/of GSM *:

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT (aanduiden van de gepaste hoedanigheid)

 Publieke informatie of boodschappen
 Publieke socio-culturele, jeugd- en sportactiviteiten die worden georganiseerd op het grondgebied van de gemeente
Titel van de activiteit *:
Datum van de activiteit *:
Locatie van de activiteit *:

TE GEBRUIKEN INFOBORDEN (aanduiden van de te gebruiken infoborden)

 Nederbrakel : groenperk hoek Beekstraat/Watermolenstraat (2 zijden)
 Nederbrakel: parking Tirse (2 zijden)
 Nederbrakel: ingang gemeentelijk sport- en jeugdcentrum (2 zijden)
 Parike: ter hoogte van het kerkhof langsheen de Steenweg (2 zijden)
 Everbeek-boven: ter hoogte van de gemeenteschool
 Opbrakel: ter hoogte van de kerk (2 zijden)
 Elst: ter hoogte van de kerk (2 zijden)

Ter info:

  1. De borden kunnen gebruikt worden in de vier weken voorafgaande aan de datum van de activiteit.
  2. De aanvrager dient zelf in te staan voor het aanmaken, ophangen en verwijderenvan de infopanelen (40 of 60 cm hoog x 120 cm breed, te bevestigen met plastic strips)

Bij deze aanvraag dient een voorbeeld te worden gevoegd van hoe het infopaneel er zal uitzien.

voeg hier uw voorbeeld in : (jpg)
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis