hoofdeing herselt

Aanvraag plechtige ontvangst ten gemeentehuize 

Indien vereniging

Naam vereniging :
Adres vereniging :
Postcode en gemeente :
E-mail :
Tel. en/of GSM :

Indien particulier

Naam en voornaam :
Straat + huisnummer :
Postcode en gemeente :
E-mail :
Tel. en/of GSM :
Reden voor de ontvangst *:
Aantal deelnemers *:
Datum ontvangst (dd/mm/jjjj) *:
Uur ontvangst (uu:mm) *:
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis