hoofdeing herselt

Aanvraag nachtvissen 

Voornaam *:
Naam *:
Straat + huisnummer *:
Postcode en gemeente *:
E-mail :
Tel. en/of GSM :
Volgnummer van uw visverlof *:

Periode van nachtvissen 

Vanaf (dd/mm/jjjj) *:
Tot (dd/mm.jjjj) *:
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis