Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap 

Marktplein 1
9660 Brakel - 055 60 29 00
e-mail   pwa@brakel.be
PWA-beambte: Myriame Vanwinnendaele

Openingsuren: 

Klik hier

Doelgroep

Langdurig werkzoekenden en bestaansminimumtrekkers.

De werkzoekende die in aanmerking komt:

- is minstens 24 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos en jonger dan 45 jaar;
of
- minstens 6 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos en ouder dan 45 jaar; - OF is bestaansminimumgerechtigd.

Doelstelling

Het P.W.A. geeft de werklozen de kans om uit hun isolement te treden, terug contact op te nemen met de arbeidswereld en hun inkomen op een legale wijze te verhogen door werkzaamheden uit te voeren die niet in het gewone arbeidscircuit aan bod komen.

Mogelijke gebruikers en activiteiten

natuurlijke personen: huishoudelijk werk, klein onderhoud, bewaking/begeleiding van kinderen en zieken, kleine administratie;lokale overheden: stadswacht, activiteiten die beantwoorden aan noden waarin niet wordt tegemoetgekomen door de reguliere arbeidscircuits;onderwijs, vzw’s en andere niet-commerciële verenigingen: activiteiten die gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers;land- en tuinbouwsector (geen champignonteelt, geen tuinaanleg of –onderhoud).

Vergoedingen – kostprijs

Een PWA-werknemer krijgt een vergoeding van 4,10 euro netto per uur bovenop
de werkloosheidsuitkering of het bestaansminimum. Hij kan maximum 45 uren per maand bijklussen (soms 75 uur).

De gebruiker betaalt jaarlijks een inschrijvingsgeld van 7,45 euro.
Per gewerkt uur dient de gebruiker de PWA-werknemer te betalen met één PWA-cheque. Ofwel zijn dit PWA-cheques met een nominale waarde van 5.95 euro die niet fiscaal aftrekbaar zijn (rechtstreeks te verkrijgen op het PWA-kantoor), ofwel zijn dit PWA-cheques met een nominale waarde van 6,20 euro die wel fiscaal aftrekbaar zijn (te bestellen bij de uitgiftemaatschappij).

De gebruiker dient per prestatie eveneens een minimumbijdrage van 1,50 euro te betalen als vergoeding voor de vervoersonkosten.

Openingsuren gemeentehuis