Corona – luierophaling

Aangezien het recyclagepark opnieuw open is wordt het luierafval niet langer ingezameld via de huis-aan-huisophalingen.

Voortaan kan u dus opnieuw, gratis, terecht met luierafval op het recyclagepark.

U dient hiervoor ook een afspraak te maken via www.brakel.be of via de IVLA-infolijn op het gratis nummer 0800/90.270

Corona – luierophaling