Gemeente Brakel zoekt firma’s voor het plaatsen van twee LED-borden. Daarop kan publieke berichtgeving gepubliceerd worden om het bestuur de kans te geven om boodschappen van algemeen nut te posten. Brakel wil een snelle en duidelijke communicatie naar haar inwoners toe, en extra zichtbaarheid voor evenementen.

Daarbij kiest Gemeente Brakel voor het uitschrijven van een concessie van 10 jaar. De concrete plaatsing van de borden wordt in samenspraak tussen de Brakelse stedenbouwkundigen, het Agentschap Wegen en Verkeer en de concessiehouder bepaald. Om de zichtbaarheid te maximaliseren zal het hier gaan om twee locaties.

Kandidaten dienen het correct ingevulde inschrijvingsformulier met toevoeging van de gevraagde stukken uiterlijk op 31 maart 2023 te verzenden. De brief wordt aangetekend verstuurd onder dubbel gesloten omslag met vermelding “concessie schermen” naar Gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel.

Als bijlagen aan deze concessievoorwaarden worden gevoegd:

Als gunningscriteria gelden:

  • de beoordeling van zichtbaarheid van de boodschappen (20%)
  • de kwaliteit van de schermen (50%)
  • de gebruiksvriendelijkheid van het Content Management System (30%).
  • door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat zich akkoord met alle
    onderdelen van de concessieovereenkomst.

Pin It on Pinterest