Warande 

De opzet van de werken in de Warande is de renovatie van de voetpaden, de parkeerstroken en het wegdek; dit voor een geraamd bedrag van 975.000 euro (incl. btw). Na afloop van deze werken zal er éénrichtingsverkeer zijn in de Warande tussen de Eikkouterweg en de Kruisstraat.

De werken zijn opgesplitst in twee fases:

Fase één omvat het deel van de Warande van aan de Rondweg tot en met het kruispunt met de Dr. De Drijverestraat. Deze fase werd opengesteld voor verkeer en parkeren vanaf begin november 2017.

Fase twee is gestart op woensdag 27 september 2017. Deze fase is ingedeeld in twee delen: het eerste deel vanaf Dr. De Drijverestraat tot Warande ter hoogte van huisnummers 109 en 102. Het tweede deel vanaf Warande ter hoogte van huisnummers 109 en 102 tot aan de Kruisstraat.

Huisvuilophaling

De ophaling van het huisvuil gebeurt tweeërlei: 

-voor de woning zelf (standaard ophaalsituatie) in Warande tussen de Rondweg en dr. De Drijverestraat en Warande tussen huisnummer 109 en de Kruisstraat,

-voor de woningen in fase 2 - eerste deel op drie verzamelpunten:

  1. Wijmeersstraat nabij Warande
  2. Dr. De Drijverestraat nabij Warande (aan het einde van de werfzone)
  3. Warande ter hoogte van Warande 109B en 102 (einde werfzone).

De gemeente heeft borden geplaatst om deze verzamelpunten aan te duiden. De bewoners dienen zelf het afval aan te brengen en de containers terug te nemen na de ophaling.

Wegomlegging

De huidige wegomleggingen blijven van toepassing tot fase een opengesteld wordt. Deze zijn met  verkeersborden aangegeven langs de weg.

Van aan de afsluiting aan de Rondweg volgt u de rondleiding langs de Geraardsbergsestraat en dan de Olifantstraat.

Van aan de  afsluiting van de Kruisstraat, volgt u de rondleiding langs de Olifantstraat en dan vervolgens de Geraardsbergsestraat.

Meer informatie nodig?

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Aannemer: BVBA Pevenage: Yves Pevenage - info@pevenage.be - tel. 09 360 26 47.

Gemeente Brakel: Rut Vanderstraeten - rut.vanderstraeten@brakel.be - tel. 055 43 17 59.

Openingsuren gemeentehuis