De gemeenteraad 

De gemeenteraad is in feite het parlement van de gemeente: dit lokaal parlement neemt dan ook de belangrijkste beslissingen in een gemeente. De gemeenteraad maakt trouwens ook wetten in de materiële zin van het woord. Een voorbeeld hiervan zijn politiereglementen; de uitvoering van gemeenteraadsbesluiten wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. De belangrijkste beleidsdocumenten in de schoot van het bestuur zijn het meerjarenplan (2014-2019) en het budget (jaarlijks). 

De gemeenteraad vergadert in principe iedere maand, op een maandag en dit om 20u. Deze raadsvergaderingen gaan door in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar; iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacy-gevoelige materies worden altijd in geheime zitting behandeld. De besluiten van de gemeenteraad zijn voor iedere burger toegankelijk: zij kunnen worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. Ook op deze website (zie linkerkolom - Agenda en notulen) zijn ze terug te vinden, doch alleen wat het openbare gedeelte van een raadszitting betreft.

Meer informatie over de rol van een gemeenteraadslid kan u vinden door hier te klikken. 

Volgende raadsleden maken samen met de burgemeester, schepenen en secretaris deel uit van de gemeenteraad 

Alexander De Croo (Open Vld) - Titelvoerend burgemeester Marcel Van Snick (Open Vld)
Lepelstraat 45 Reepstraat 15
alexander@decroo.fed.be marcel.vansnick@gmail.com
telefoonnummer: 02 792 99 00 telefoonnummer: 055 42 44 44
Noël Morreels (Cd&V) Lieven Bauwens (N-VA)
Driehoekstraat 50 Tenbossestraat 52
noel.morreels@telenet.be dr.bauwens.lieven@skynet.be
telefoonnummer: 055 42 47 12 telefoonnummer: 055 42 31 39
Peter Bauters (Cd&V) Marcel Saeytijdt (Open Vld)
Donkweg 1a Nederstenkouter 19
peterbauters@outlook.com marcel.saeytijdt@gmail.com
telefoonnummer: 0478 43 51 88 telefoonnummer: 055 42 50 62
Kris Wattez (Cd&V) Marc De Pessemier (Open Vld)
Bospad 1 Twaalfbunderstraat 31
kris.wattez@telenet.be marc.de.pessemier@pandora.be
telefoonnummer: 0475 23 49 21 telefoonnummer: 0494 05 69 74
Mirella Limpens (Sp.a) Leen De Langhe (Cd&V)
Voorpad 1 Geutelingenstraat 5
mirella.limpens@skynet. leen.delanghe@telenet.be
telefoonnummer: 055 42 40 26 telefoonnummer: 0473 23 91 94
Pascal Machtelinckx (Open Vld) Stephan Van den Berghe Cd&V)
Watermolenstraat 100 Boekendries 27
pascal.machtelinckx@decroo.fed.be voorzitter@olsabrakel.be
telefoonnummer: 0470 20 94 35 telefoonnummer: 0495 24 78 05
Andre Flamand (Open Vld) Marie-Jeanne De Temmerman (Open Vld)
Leinstraat 112 Hauwstraat 55
andreflamand@skynet.be eric.limpens2@telenet.be
telefoonnummer: 0475 42 45 49 telefoonnummer: 0497 37 73 05
Lien Braeckman (Cd&V) Jan Haegeman (N.VA)
Neerstraat 26 Langakkerstraat 3
info@boekhandelbraeckman.be jan.haegeman@vlaanderen.be
telefoonnummer: 055 42 26 24 telefoonnummer: 0477 51 19 14
Kristof De Ruyck (N.VA)  
Meerbeekstraat 119  
k.d.ruyck@gmail.com  
telefoonnummer: 0486 80 78 54  
Openingsuren gemeentehuis

 SECRETARIAAT SE

SECRETARIAAT Verdieping
danny.vandaele@brakel.be   
dany.blommaert@brakel.be   
tamara.verspeeten@brakel.be
055 43 17 52

 

  

noella.marijns@brakel.be nfjdksfjsdkjfkdsjfsdjsjdfklsjnoella.marijns@brakel.be noella.marijns@brakel.be noella.marijns@brakel.be noella.marijns@brakel.be fdfdfdsddf