Financieel directeur Ludo De Smet


De financieel directeur houdt in opdracht van het college van burgemeester en schepenen een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de gemeente.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de boekhouding . Hij int alle ontvangsten (waaronder belastingen), en doet alle uitgaven voor de gemeente. Hij staat in voor de wettelijke controle op het budget.

Contact

Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel
055 43 17 51
ludo.desmet@brakel.be

Bestuur en beleid Financieel directeur