Burgemeester Stefaan Devleeschouwer


De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Als vertegenwoordiger van de regering en van de provinciale overheid bij de gemeente, voert hij de wetten en besluiten uit van de hogere overheden. Hij zit het college voor en is tevens hoofd van de plaatselijke politie. Hij is onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen, de handhaving van de orde, het houden van de registers van de burgerlijke stand en het uitvaardigen van politiereglementen in geval van hoogdringendheid.

Oudenaardsestraat 99 – 9660 Brakel

0496 08 97 37

stefaan.devleeschouwer1@telenet.be

Bevoegdheden:

Zitdag: vrijdag vanaf 16.30 uur of op afspraak op het gemeentehuis, kabinet burgemeester

Bestuur en beleid Burgemeester