Sportraad 

De gemeentelijke sportraad wordt opgericht en erkend met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding van het sportbeleid.

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De sportraad bestaat uit een dagelijks bestuur die een 10-tal keren per jaar vergadert en over een algemene vergadering die minstens éénmaal samenkomt in het jaar.

Gelieve in het menu links verder te specifiëren van welk item u meer informatie wenst. 

Openingsuren gemeentehuis

 

SPORTDIENST BRAKEL
 Wim.Dewael@Brakel.be
Ben.Devlieger@Brakel.be
055 42 31 98