De seniorenraad 

De seniorenraad heeft tot doel als coördinerend orgaan te fungeren tussen de verschillende verenigingen van de senioren. Ze heeft eveneens een adviserende rol naar plaatselijk, regionaal, provinciaal en nationaal beleid met betrekking tot alle seniorenproblemen en een stimulerende rol naar overheden, verenigingen, diensten en individuen.

Tenslotte organiseert de seniorenraad jaarlijks verschillende activiteiten: (klik hier voor de activiteiten in de Uit databank)

 Gelieve in het menu links verder te specifiëren van welk item u meer informatie wenst. 

Openingsuren gemeentehuis
JEUGD-MIDDENSTAND-SENIOREN  
adviesraden@brakel.be  
055 43 17 64