OMBRA – Overleg Middelenmisbruik Brakel


In dit forum zetelen verschillende vertegenwoordigers van diensten die in aanraking komen met middelengebruik of jongeren. In het overleg proberen we een antwoord te bieden rond de aanpak van middelengebruik in Brakel zowel op preventief als curatief vlak. Elk lid brengt zijn eigen expertise in. Er wordt een aanpak nagestreefd die gedragen wordt door de diverse partners met behoud van ieders rol en autonomie. De adviesraad komt ongeveer tweemaandelijks samen.

Leden:

Ricky De Frere, Jeugdhuis Alfa, voorzitter jeugdraad

Ellen Wijnant, Lokale politie Brakel Horebeke Maarkedal Zwalm

Jeroen Meirlaen, CAW Zuid-Oost Vlaanderen – JAC

Eric De Pessemier, Stella Matutina

Steven Meuleman, GO! Atheneum Brakel

Elsie Van den Haezevelde, CGG ZOV, team preventie en kortdurende begeleiding /PISAD

Marc De Pessemier, vierde schepen gemeente Brakel

Miren De Aguirre, Sint-Franciscusinstituut

Anne De Vleeschouwer, Viso Cor Mariae

Kimberley Vanlierde, jeugdconsulent Brakel

Pieter Metsu, Logo gezond+

Stefaan Devleeschouwer, burgemeester Brakel

Laurence Meyfroodt, PZ Brakel

Contact

Kimberley Vanlierde
Toeristisch infokantoor
Marktplein 1
9660 Brakel

 055 43 17 64
adviesraden@brakel.be

Bestuur en beleid Adviesraden OMBRA