Contact en samenstelling


  Contact

Milieuraad, p/a Gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel

   055 43 17 60 – fax: 055 42 62 36 –    milieu@brakel.be

Gemeentehuis alle werkdagen open van 8u tot 12u en op woensdag van 16u tot 19.30u.

  Samenstelling

  Voorzitter

Dennis Biebaut, Spinele 19, 9660 Brakel

  Ondervoorzitter

Guy Spitaels, Kasteelstraat 54, 9660 Brakel

  Penningmeester

Sandy Casieris, Marktplein 1, 9660 Brakel

  Stemgerechtigde bestuursleden maatschappelijk geledingen

ACV: Herman Carbonelle, Donkweg 31, 9660 Brakel

Landbouwcomice: Isabelle Casteele, Leierwaarde 29, 9660 Brakel

Vlaams Agrarisch Centrum: Marc Haelterman, Bergstraat 21a, 9660 Brakel

Bedrijfsgilde Boerenbond: Dominiek Nachtergaele, Steenweg 15, 9660 Brakel

Natuurpunt Zwalmvallei: Koen Gintelenberg, Poorterij 15, 9660 Brakel

Milieufront Omer Wattez: Marleen Vandemaele, Fonteinweg 1, 9660 Brakel

Milieufront Omer Wattez: Hilde Van Damme, Zwalmstraat 25, 9660 Brakel

Natuurpunt Boven-Dender: Koen Van Den Berghe, Breedstraat 4, 9660 Brakel

Natuurpunt Rondom ‘t Burreken: Jan Post, Baneike 22, 9660 Brakel

Everbeekse Wandeltochten: Willy Mortier, Tamelbroekstraat 9, 9660 Brakel

Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen: Kurt Van Helleputte, Tweekerkenstraat 90, 9620 Zottegem

SOS Zwerfkatten: Maureen De Brucker, Terwalle 12, 9660 Brakel

  Stemgerechtigde bestuursleden in eigen naam

Koen Cochez, Poorterij 15, 9660 Brakel

Pascale Walraet, Steenberg 32, 9660 Brakel

  Niet stemgerechtigde waarnemers namens de politieke fracties in de gemeenteraad

Sp.a: Franky Bogaert, Heksteelstraat 4, 9660 Brakel

N-VA: Yirka Beeckman, Fayte 53a, 9660 Brakel

  Waarnemers

Micheline Vermeiren, Valkenstraat 66, 9660 Brakel

André Goemaere, Maandagstraat 12, 9660 Brakel

Robert D’Haeyer, Lepelstraat 93, 9660 Brakel

Mathias Dhaese, Rovorst 56, 9660 Brakel

Giovanni Verhelst, Watermolenstraat 41, 9660 Brakel

Kristof Marnix, Fayte 53a, 9660 Brakel

Dominique De Munter, Boekelstraat 15, 9660 Brakel

Wilfried Tortelboom, Fayte 68, 9660 Brakel

Henk Van Hootegem, Smisstraat 33, 9660 Brakel

Nick Dobbelaere, Kruisstraat 89, 9660 Brakel

  Schepen belast met milieu

Peter Vanderstuyf –  0476 97 06 75 –  peter.vanderstuyf@telenet.be 

  Gemeentelijk medewerker

Sandy Casieris, Martkplein 1, 9660 Brakel,    055 43 17 60,    sandy.casieris@brakel.be

Jonathan Verspeeten, Marktplein 1, 9660 Brakel,    055 43 17 60,    jonathan.verspeeten@brakel.be

Bestuur en beleid Adviesraden Milieuraad Contact en samenstelling