Middenstandsraad


De middenstandsraad is een advies – en overlegraad die de belangen van handel en diensten in Brakel behartigt.

Deze raad adviseert en ondersteunt het bestuur bij de totstandkoming van het middenstandsbeleid.

Contact

Kimberley Vanlierde
Toeristisch infokantoor
Marktplein 1
9660 Brakel

 055 43 17 64
adviesraden@brakel.be

Bestuur en beleid Adviesraden Middenstandsraad