Gecoro


De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert over aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Brakel. De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het bestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (onder andere structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie. De gecoro is samengesteld, naast de voorzitter, uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, de landbouwers,..) en uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Meer algemene informatie over de werking van de gecoro kan je vinden door hier te klikken.
 

Contact

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 58
stedenbouw@brakel.be
koen.demeester@brakel.be

Bestuur en beleid Adviesraden Gecoro