Gecoro 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening adviseert over aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Brakel. 

De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het bestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (o.a. structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie.

De GECORO is samengesteld, naast de voorzitter, uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, de landbouwers,..) en uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

Meer algemene informatie over de werking van de GECORO kan je vinden door hier te klikken.

Openingsuren gemeentehuis

 

RUIMTELIJKE ORDENING en STEDENBOUW Verdieping
Koen.Demeester@brakel.be  
christelle.demooi@brakel.be   
sarah.vanmuylem@brakel.be
stedenbouw@brakel.be
055 43 17 58