Adviesraad kinderopvang 

De adviesraad kinderopvang is een adviesraad die het lokaal bestuur (OCMW en gemeente) adviseert omtrent materies betreffende kinderopvang. Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.


De adviesraad kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen zoals kinderopvanginitiatieven, de scholen, het jeugdwerk, de ouders, de zelfstandige kinderopvang, het lokaal bestuur, enz…. Het is een plaats waar men mekaar
beter leert kennen, zodat de weg wordt geopend voor meer samenwerking en afstemming.
De statuten van de adviesraad zijn ook hier beschikbaar (op de gemeentelijke website www.brakel.be -> Bestuur en beleid -> Codex gemeentelijke reglementen -> Adviesraden -> Adviesraad Lokaal Overleg kinderopvang).

Hierover kan je ook meer informatie krijgen bij:
Initiatief Buitenschoolse Opvang “Het Narrenschip”
Jagersstraat 64
9660 Brakel
Tel.: 055-42 84 53
E-mail: kinderopvang.brakel@skynet.be

 

Openingsuren gemeentehuis