Bekendmakingen Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon

Algemene Vergadering

2021

  • 26 januari 2021: Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 02-02-2021)

2020

2019

Raad van Bestuur

2021

  • 22 februari 2021: Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 09-03-2021)
  • 26 januari 2021: Agenda – Besluitenlijst (publicatie website 02-02-2021)

2020

2019

Beleidsrapporten

 

Indienen van een  klacht bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in één van de punten opgenomen in voornoemde lijst, kan hieromtrent een vraag tot openbaarheid van bestuur stellen.

Dit via: Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon – T.a.v. Mevr. Lies Wittemans (lies.witteman@najaarszon.be) – Kasteelstraat 50 – 9660 Brakel.

 

Bekendmakingen Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon