Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen 2021

 

Opgelet jaarlijks, best in het begin van het jaar, dient u de medische fiche van uw kind(-eren) op te slaan en goed te keuren, anders kan je uw kind(-eren) niet inschrijven voor één of meerdere activiteiten ! Hoe ? Inloggen op reservatieprogramma > Gezinsprofiel > Gezinsleden > Kind aanklikken > Medische fiche > aanvullen/wijzigen indien nodig en dan klikken op opslaan en goedkeuren.

Inschrijven lessenreeksen sporthal ‘de Rijdt’ – najaar 2021

De inschrijvingen voor de lessenreeksen najaar 2021 starten op zaterdag 11 september 2021 vanaf 9u.

U kan zich reeds op voorhand registreren – mocht dit nog niet gebeurd zijn – op die manier hoeft dit niet meer te gebeuren op de dag van de inschrijvingen zelf.
Klik hierboven op “Online inschrijven” om doorverwezen te worden.

Vergeet op voorhand niet je bankkaart en kaartlezer bij de hand te nemen, betalen kan alleen online via bancontact (niet via overschrijving)! Onderstaand vindt u de handleiding om een account aan te maken.

Handleiding online inschrijven

Handleiding nieuw inschrijvingsprogramma e2e (REGISTREREN)

Stap 1: op het eerste scherm (WELKOM) zal de ticketkoper zich eerst REGISTREREN.
Opgelet: in het geval dat het over een inschrijving van kinderen gaat moet de ouder – die zijn/haar kind(eren) fiscaal ten laste heeft – zich eerst dienen te registreren.

Stap 2: op het volgende scherm (REGISTREREN) ga je naar “Ik wil mijn gezinsleden inschrijven voor activiteiten. Hiervoor moet je je familie registreren.” Klik hier om je familie te registreren.

Stap 3: op het volgende scherm (REGISTRATIE FAMILIE) dient u alle gegevens van het hoofdcontact (= fiscaal verantwoordelijke) in te vullen. Gelieve hierbij alle gegevens correct in te vullen en het gebruiken van hoofdletters waar nodig. Alle blauwe vakken moeten verplicht ingevuld worden (Telefoon = gsmnummer).

Stap 4: op het scherm daarna ga je je logingegevens aanmaken: maak je login-gegevens aan.
Als loginnaam is het makkelijk om de initialen van je naam te nemen. Indien je later je login-gegevens niet meer weet, heb je op de homepagina een link die jou kan verder helpen. Oké? Klik op volgende.

Stap 5: Hierna krijg je een overzicht van alle gegevens die je hebt ingevuld. Indien er nog een fout in staat kan je via de terug-knop de aanpassingen nog uitvoeren. Oké? Klik op volgende.
Je ontvangt nu in je mailbox een bevestigingsmail. Via deze link moet je jouw account nog activeren.

Stap 6: Nadat je op de link in de bevestigingsmail geklikt hebt kom je automatisch terug op de website en krijg je de vraag om in te loggen. Vul je gekozen gegevens in en druk op ‘Aanmelden’.

Stap 7: Je komt in een nieuwe homepagina terecht waar bovenaan verschillende functies ter beschikking komen. Ga naar “Mijn profiel” om je gezinsleden (= kinderen of partner) toe te voegen en zo jouw profiel te vervolledigen.

Stap 8: Klik op het tabblad “Gezinsleden” en druk op de groene knop “gezinslid toevoegen”.
Vul het rijksregisternummer in van de persoon (je partner, je kind, je pluskind, …) dat je wil registreren en druk op volgende.

Stap 9: Vul alle gegevens correct in. Opgelet! Indien je kind op een ander adres gedomicilieerd staat, moet je bij adresgegevens de optie “Persoonlijk adres” aan te klikken.
Hierbij krijg je nieuwe invulvelden om het juiste domicilieadres in te vullen.
Druk nadat je alle gegevens hebt ingevuld op opslaan.

Stap 10: Wanneer je jouw kind registreert, moetje verplicht het tabblad “Medische fiche” invullen om jouw registratie te kunnen voltooien. Probeer dit zo volledig mogelijk in te vullen, dat de betrokken diensten alle nodige informatie bezitten. In een ander tabblad kan je eventueel nog de huisarts invullen, zo kan men in geval van nood direct handelen.

Stap 11: Klik op “opslaan”. Daarna kan je door bovenaan op jouw naam te klikken terugkeren naar het beginscherm om eventueel jouw andere kinderen toe te voegen. Nadat je al jouw gezinsleden hebt aangemaakt, kan je bij het tabblad “Gezinsprofiel” het juiste overzicht zien.

Stap 12: Bovenaan heb je nog een extra veld “Contactpersonen”. Dit veld kan je gebruiken om familieleden en contactpersonen in nood toe te voegen, zodat men alle nodige nummers heeft in een noodsituatie.

Belangrijke informatie sportkampen

Algemene informatie 

 • De sportdienst van Brakel biedt jaarlijks tijdens de schoolvakanties verschillende sportkampen aan voor verschillende leeftijdsgroepen:
  • kleutersportkampen voor de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar.
  • sportkampen voor de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar.
 • Opgelet u kan uw kind maximaal 15 min. vroeger afzetten / later afhalen, indien vroeger / later dient u uw kind bij de gemeentelijke kinderopvang Het Narrenschip te brengen / af te halen.
 • Indien een kind tijdens de middag wordt afgehaald (12 tot 13 uur) of indien een kind een sportkamp vroegtijdig dient te verlaten of indien een kind alleen naar huis moet gaan, vragen wij dit ’s morgens schriftelijk aan de sportdienst en de betrokken monitoren mee te delen.
 • Voor aanvang van een sportkamp wordt door de sportdienst een begeleidende brief via mail verstuurd met daarin de nodige praktische info (deze is verschillend per sportkamp).
 • Indien er medische of andere belangrijke zaken zijn waarmee we rekening moeten houden, gelieve dit dan zeker te vermelden bij de inschrijving. Belangrijk: wij geven GEEN medicatie, dit dient door de ouders zelf te gebeuren.
 • Alle deelnemers moeten zindelijk zijn, uitzonderingen worden NIET gemaakt.
 • Gelieve geen waardevolle voorwerpen (gsm, tablet …) aan je kind mee te geven.
 • Gelieve de kledij of andere zaken van je kind steeds te voorzien van zijn / haar naam.

Praktisch

 • Wat meebrengen of aandoen?
  • comfortabele sportieve kledij (training bij voorkeur)
  • aangepast indoor sportschoeisel (geen zwarte zolen)
  • een extra paar schoenen (waterbestendig), regenkledij voor eventuele buitenactiviteiten
  • zonnecrème bij warm weer
  • voormiddag: 1 stuk fruit (geschild en gesneden)
  • lunchpakket (middagpauze) – drankje aangeboden door de sportdienst
  • namiddag: 1 stuk fruit (geschild en gesneden) of 1 droge koek
  • voldoende water in een hervulbare drinkbus of herbruikbaar plastic flesje
  • een goed en sportief humeur …
  • Indien er iets extra moet meegebracht worden, word je hier tijdig van verwittigd via de begeleidende brief of via mail.

Inschrijven

De inschrijvingen gebeuren online via de gemeentelijke website.
Je schrijft altijd in voor een volledig sportkamp en niet per dag. Controleer of je kind in de leeftijdscategorie valt voor het kamp waarvoor je wil inschrijven. Indien dit niet zo is zal jouw kind niet kunnen deelnemen aan het sportkamp.
Opgelet jaarlijks, best in het begin van het jaar, dient u de medische fiche van uw kind(-eren) op te slaan en goed te keuren, anders kan je uw kind(-eren) niet inschrijven voor één of meerdere activiteiten ! Hoe ? Inloggen op reservatieprogramma > Gezinsprofiel > Gezinsleden > Kind aanklikken > Medische fiche > aanvullen/wijzigen indien nodig en dan klikken op opslaan en goedkeuren.

Kinderopvang

Opgelet, met de huidige coronamaatregelen, kunnen de deelnemers van de sportkampen van de zomer- en herfstvakantie 2021 niet naar het Narrenschip.
Gelieve er dus rekening mee te houden dat er geen opvang zal zijn voor of na de sportkampen ! Je kan uw kind maximaal 15 min. vroeger afzetten / later afhalen.

Indien je beroep wil doen op de gemeentelijke kinderopvang Het Narrenschip (voor 8.45 uur en na 16.15 uur), dient u zeker tijdig contact op te nemen met Mevr. Annick Depraetere (055 42 84 53). Opvangmogelijkheden in Het Narrenschip zijn dagelijks mogelijk vanaf 7 tot 18 uur.
Wanneer je kind zich in Het Narrenschip bevindt, wordt zij of hij door de begeleiders van Het Narrenschip naar de sporthal gebracht en omgekeerd. De sportdienst zorgt steeds voor het nodige vervoer van deze kinderen indien nodig (bijvoorbeeld paardenkamp).

Verzekering

Helaas leiden intensieve inspanningen vaak ook tot een ongeluk(je). Om onze deelnemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van een verkeerde beweging of handeling, is er de ISB-sportverzekering. Een eenvoudige verzekering voor wanneer een van onze deelnemers of vrijwillige begeleiders een kwetsuur oploopt en/of aansprakelijk wordt gesteld voor materiële of lichamelijke schade aan derden. De informatiebrochure ISB-sportverzekering kan je ook op onze website terugvinden.
De deelnemers zijn dus verzekerd tegen mogelijke ongevallen. Deelnemers dienen, los daarvan, aangesloten te zijn bij een ziekenfonds.

Tussenkomst mutualiteit (Mutualiteit attest)

Hoe ? Aanmelden op het inschrijvingsprogramma (e2e) > Mijn profiel > Attesten > Mutualiteit attest (juiste document) openen en afdrukken > klevertje mutualiteit opkleven en binnenbrengen bij je mutualiteit.

Fiscale aftrekbaarheid (Fiscaal attest)

De belastingvermindering van sportkampen betekent dat inschrijvingsgelden voor sportkampen fiscaal kunnen ingebracht worden, aangezien sportkampen vallen onder ‘kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector’.

Welk bedrag komt in aanmerking?
Een maximaal bedrag van 13,70 euro per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang.
Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximaal bedrag per opvangdag en per kind van toepassing.
Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat in aanmerking komt. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.
Hoe ? Aanmelden op het inschrijvingsprogramma (e2e) > Mijn profiel > Attesten > Fiscaal attest (correcte jaar) openen en opslaan bij je documenten voor de belastingen. Opgelet de bedragen die je hierin terugvind zijn reeds aangepast aan het maximale bedrag per opvangdag (zie hierboven).

Annulaties

Een annulatie moet steeds per e-mail naar de sportdienst verstuurd worden.
Bij een annulatie wordt er geen geld teruggestort, mits uitzondering van een doktersattest en een afwezigheid van minstens 4 dagen.

Ongepast gedrag

Sportief gedrag, respect voor anderen en voor het materiaal, orde, … vinden wij erg belangrijk. Herhaald ongepast gedrag zal door de sportdienst en de betrokken monitoren onderling worden besproken en aan de ouders worden meegedeeld.
In het slechtste geval zal de deelnemer het sportkamp dienen te verlaten en verder niet meer toegelaten worden.

Menu

Contact en openingsuren

Sportdienst
Jagersstraat 64a
9660 Brakel

055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Openingsuren

Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op maandag 20 september 2021 van 9.00 tot 12.00 uur


Meer openingsuren

Pin It on Pinterest