Intergecoro

De intergemeentelijke commissie Brakel – Horebeke voor ruimtelijke ordening adviseert over aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Brakel en Horebele. De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het bestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (onder andere structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie. De intergecoro is samengesteld, naast de voorzitter, uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, de landbouwers,..) en uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

Contact

Intergecoro Brakel – Horebeke, p/a Gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel

Menu

Contact en openingsuren

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

055 43 17 58
omgeving@brakel.be
055 43 17 52
omgeving@brakel.be
055 43 17 61
omgeving@brakel.be

Openingsuren

Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op vrijdag 10 februari 2023 van 8.30 tot 12.00 uur


Maak een afspraak

Pin It on Pinterest