Sluikstorten

WAT

De gemeentediensten worden regelmatig geconfronteerd met sluikstorten. Het ruimen van het afval en het zoeken van aanwijzingen loopt niet altijd van een leien dakje. Vaak leidt dit sluikstorten tot klachten van de omwonenden, gevaarlijke verkeerssituaties of hinder voor de waterlopen. Het gaat hier om allerhande afvalstoffen (huisvuil, grof huisvuil, steenpuin, tuinafval, flessen, blikken, pelzen …).

OPRUIMEN

Het opruimen van sluikstorten vergt veel tijd van het gemeentepersoneel. Tijd die veel nuttiger kan gespendeerd worden. Om het sluikstorten te ontmoedigen, plaatsen wij sensibilisatieborden.

RETRIBUTIE

Naast de gerechtelijke veroordeling zal het gemeentebestuur ook een retributie innen voor het opruimen van het sluikstorten van 250 euro per begonnen kubieke meter.

Menu

Contact en openingsuren

Milieu
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verdieping)

055 43 17 60
milieu@brakel.be

Openingsuren

Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op vrijdag 21 januari 2022 van 8.30 tot 12.00 uur


Maak een afspraak

Pin It on Pinterest