Premieaanvraag voor de aankoop van een woning gelegen in Brakel

  1. De berekeningsnota of een voor eensluitend afschrift van de personenbelasting, vermeldende het belastbaar gezinsinkomen van het voorlaatste jaar voorafgaand aan het jaar van het verlijden van de akte (vb. aankoop in 2019 --> aanslagbiljet AJ2018-INK2017)..

  2. Een volledige kopie van de notariële akte of een voor eensluidend afschrift van de akte van aankoop van de woning.

  Upload de bestanden in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  Ondergetekende(n) gaan solidair de volgende verbintenis aan, indien deze premie hun toegewezen wordt, voor een ononderbroken tijdsbestek van 5 jaar m.i.v. de datum waarbij bedoeld voordeel gesteld wordt

  1. de woning niet te vervreemden
  2. de woning zelf te bewonen binnen de 12 maanden na het verlijden van de aankoopsakte
  3. de woning noch geheel, noch ten dele, inhuur te geven
  4. in geval van niet-nakoming van 1 of meer van bovenvermelde verbintenissen is te stemmen met de invordering door de gemeentekas, van de verkregen premie.

  Ondergetekende(n) verklaart hierbij

  dat hun gezin bestaat uit:

  dat hun kinderbijslag betaald wordt voor:

  dat hun gezin minder-valide person(o)n(en) omvat met een invaliditeit van minstens 66%:

  dat hij/zij en/of de persoon met wie hij/zij wettelijk (1) of feitelijk (1) samenwoont, de volle eigendom van het aangekochte huis bezit(ten):

  dat de premieaanvra(a)g(st)er voldoet aan de voorwaarde om te kunnen genieten van de vermindering van de registratierechten.
  Registratierechten bepaald in art. 53, 2° van het Wetboek der Registratierechten

  dat het gezinsinkomen niet hoger ligt dan 29.747,22 euro + 1.983,15 euro per kind ten laste.
  (Het belastbaar gezinsinkomen van het voorlaatste jaar voorafgaande aan het jaar van het verlijden van de aankoopakte.

  dat deze premieaanvraag gedaan wordt binnen de 12 maanden na het verlijden van de notariële akte van aankoop

  Menu

  Contact en openingsuren

  Financiële dienst
  Marktplein 1
  9660 Brakel
  Gemeentehuis (gelijkvloers)

  055 43 17 56
  joris.bakkaus@brakel.be

  Openingsuren

  Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op dinsdag 17 mei 2022 van 8.30 tot 12.00 uur

  Maak een afspraak

   

  Pin It on Pinterest