Om de verkeersveiligheid te verhogen in centrum Nederbrakel geldt vanaf 1 januari 2023 een zone 30. Een groot deel van het centrum was al zone 30, maar nu worden ook de verbindingswegen toegevoegd. Dit heeft het voordeel van de duidelijkheid. Een aaneengesloten zone 30 zonder te veel wisselende snelheidsregimes maakt het logischer en leesbaarder voor de bestuurder. Op de verkeersdoorstroom heeft de invoering van zone 30 amper effect: de duurtijd van trajecten blijft nagenoeg ongewijzigd.

Een betere leefkwaliteit

De zone 30 wordt ingevoerd om de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in de straten en het centrum te verhogen. Trager rijden:

  • zorgt voor een veel breder gezichtsveld dan bij hoge snelheden. Dat betekent dat je beter ziet wat er links en rechts van je gebeurt, zodat je op tijd kan reageren op mogelijke hindernissen. Dat verkleint het risico op ongevallen.
  • beperkt de remafstand, zodat je sneller tot stilstand komt bij een mogelijk ongeval. Ter vergelijking: bij 30 km/u bedraagt de stopafstand op een droog wegdek 13 meter. Wie 50 km/u rijdt, komt pas tot stilstand na 27 meter op een droog.
  • zorgt voor minder ongevallen met zware verwondingen en overlijdens. Bij een aanrijding met 50 km/u loopt een voetganger ongeveer drie keer meer risico op zware verwondingen en zes keer meer risico om te overlijden dan bij 30 km/u.
  • zet stappers, trappers en openbaar vervoer op de eerste plaats. Het belang van de fiets is groter en groter aan het worden (met meer elektrische fietsen,…). Zij verdienen een belangrijke plaats in het straatbeeld.

Trager verkeer zorgt voor een aangenaam, veilig, mooi, gezond en meer kindvriendelijk Brakel.

Pin It on Pinterest