Naar aanleiding van de droogte van de afgelopen weken werd beslist de gemeentelijke schattingscommissie samen te roepen.
Landbouwers die een vaststelling van de schattingscommissie wensen, kunnen een aanvraag indienen uiterlijk tot woensdag 31 augustus 2022.

Enkel voor teelten die niet via de brede weersverzekering verzekerd zijn, kan een aanvraag tot schatting van de schade via de schattingscommissie ingediend worden.

Het proces-verbaal van de schattingscommissie is onder andere van belang voor:
• de financiële tegemoetkoming van het rampenfonds, indien er een erkenning komt
• de belastingen, indien forfaitair belast

Vergeet zeker niet alle documenten in te dienen bij je aanvraag:
duidelijk ingevuld aanvraagformulier (klik hier)
• fotoplannen (liefst in kleur) van de verzamelaanvraag 2022
• kopie van het perceelsoverzicht van de verzamelaanvraag 2022

Dien je aanvraag bij voorkeur per mail in via milieudienst@brakel.be.
Lukt dit niet, kom jouw aanvraag dan ten laatste tegen woensdagmiddag 31 augustus 2022 om 12 uur afgeven aan de balie van de dienst omgeving: Marktplein 1 te 9660 BRAKEL.

Pin It on Pinterest