Voorwaarden:18 jaar en in het bezit zijn van een reddersdiploma.

 

Inschrijven kan via post tav College van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9660 of via email: tamara.verspeeten@brakel.be .

Motivatiebrief + CV + kopie IDkaart + kopie reddersdiploma.

Pin It on Pinterest