INFOBERICHT
Uitbreiding onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen
Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur
van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van
kracht is, een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke
grachten in een aantal onttrekkingszones.
We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. Deze lange periode zonder significante
neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk
onder druk komen te staan.

Uitbreiding onttrekkingsverbod
In 7 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9
onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de
komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een
bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een
tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.
Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf woensdag 11 mei 2022 en komt bovenop het semi-permanent
onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit
moment al van kracht is.

Concreet mag er dus vanaf 11 mei 2022 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare
waterlopen en publieke grachten in deze onttrekkingszones:
– OVL-256: Rone
– OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
– OVL-279: Zuidlede
– OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
– OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek
(excl.)
– OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
– OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
– OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
– OVL-303: Waterloop van de Hoge Landen
– OVL-318: Lede
– OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
– OVL-680: Schelde van monding Stampkotbeek (excl.) tot Ringvaart Sas van Merelbeke
– OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl.) tot
Bornebeek
– OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
– OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
– OVL-1041: Zuidlede
– OVL-319: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierebeek (excl) tot monding Molenbeek (incl)
– OVL-291: Molenbeek/Beiaardbeek
– OVL-289: Rone
– OVL-271: Rone
– OVL-292: Molenbeek/Markebeek
– OVL-293: Schelde van monding Molenbeek tot monding Zwalmbeek
– OVL-653: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl)
– OVL-290: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl) (
– OVL-321: Zwalmbeek van monding Molenbeek (incl) tot monding in Schelde
– OVL-302: Zwalmbeek van monding Molenbeek (incl) tot monding in Schelde
– OVL-299: Molenbeek/Kottembeek
– OVL-295: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek
– OVL-283: Molenbeek/Pachtbosbeek
– OVL-655: Mark van monding Scheibeek (excl) tot monding in Dender
– OVL-654: Mark van monding Scheibeek (excl) tot monding in Dender
– OVL-285: Molenbeek/Wolfputbeek

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semipermanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.
Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen
zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.
Uitzonderingen
Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare
waterlopen wel enkele uitzonderingen:
1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten
zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden
is.
3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te
gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er
geen risico op puntverontreiniging is.

Geen maatregelen voor drinkwater
Op dit moment komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. De huidige drinkwatervoorraden
vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers
te beperken. Maar uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met
leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden. Op de website van de Vlaamse
Milieumaatschappij vind je concrete tips.

Contact
09 267 80 21
kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Voor het besluit van de gouverneur klik hier

Pin It on Pinterest