Vijfde editie Straatvinken laat burgers hun straat opnieuw op de kaart zetten

Vanaf vandaag kunnen burgers in heel Vlaanderen zich inschrijven om op donderdag 19 mei tussen 17 en 18 uur het verkeer te tellen in hun straat. ‘Wie meedoet aan deze vijfde editie, kan haar of zijn telresultaten vergelijken met die van duizenden andere straten in Vlaanderen. Met deze unieke, grootschalige verkeerstelling blijven we de leefbaarheid van onze straten op de agenda zetten’, zegt professor Thomas Vanoutrive (UAntwerpen). Al meer dan 70 lokale besturen zegden hun medewerking toe.

Het burgeronderzoek Straatvinken is een initiatief van de UAntwerpen, HIVA – KU Leuven en de Ringland Academie. Het vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats en loopt nog door tot 2030. Burgers vinken een uur lang in hun straat elke passerende voetganger, fietser, tram, bus, auto en bestel- en vrachtwagen af. De deelnemers worden na de telling ook uitgenodigd om via de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer verhalen over hun straat te delen en de leefbaarheid ervan te beoordelen.

In 2021 namen in heel Vlaanderen meer dan 4.000 burgers deel aan de verkeerstelling. In 264 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten werd er geteld. Daarbovenop deelden bewoners van 1.775 straten maar liefst 2.478 verhalen over de leefbaarheid van hun straat.

Al meer dan 70 lokale besturen doen actief mee

De steden, gemeenten en districten kunnen strategische tellocaties in kaart brengen en met het communicatiepakket van Straatvinken hun inwoners oproepen om mee te tellen. De telresultaten bieden waardevol materiaal voor hun mobiliteitsbeleid, de heraanleg van straten, wijkanalyses en adviesraden. Al meer dan 70 gemeenten en districten hebben hun medewerking toegezegd.

Eén uurtje tellen op donderdag 19 mei

Duizenden burgers in heel Vlaanderen vinken op donderdag 19 mei van 17 tot 18 uur het verkeer af in hun straat. Ze tellen elke passerende voetganger, fietser, auto, bus, vrachtwagen enz. De Universiteit Antwerpen zorgt voor een haarfijne analyse van alle resultaten. Lees meer bij Straatvinken.

Straat-O-sfeer vanaf zondag 22 mei

Via de bevraging straat-O-sfeer vertellen burgers aan de hand van een verhaal en de beoordeling van 20 leefbaarheidsparameters hoe ze zich voelen in hun straat. Wetenschappers van HIVA – KU Leuven en Voices that Count zorgen ervoor dat alle resultaten eenvoudig te raadplegen zijn op een online platform en geven een fijnmazig beeld van wat er leeft in onze straten en buurten. Lees meer bij straat-O-sfeer.

Octopusscholen tellen ook weer mee

Ook leerlingen en leerkrachten tellen in de week van 16 mei bij de start of het einde van de schooldag het verkeer in hun schoolomgeving. Dat gebeurt in samenwerking met Octopusplan, de organisatie die pleit voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes. Lees meer bij Octopusplan.

Jaarlijkse opvolging modal shift erg belangrijk

De bevindingen van de vierde editie toonden aan hoe belangrijk het is te beschikken over langdurige teldata, ook na de aparte corona-jaren. ‘Na de derde, verkeersluwe editie van mei 2020, in volle lockdown, vormden de telresultaten van mei 2021 een wake-upcall. Door de terugkeer van het gemotoriseerde verkeer (vooral auto’s, maar ook vracht- en bestelwagens) op pre-coronaniveau leverde straat-O-sfeer, de leefbaarheidsbevraging van Straatvinken, tegenover de voorgaande editie 30 procent meer negatieve verhalen op. Daarom is deze vijfde telling opnieuw zo belangrijk’, zegt mobiliteitsdeskundige Thomas Vanoutrive, die Straatvinken ondersteunt vanuit de Universiteit Antwerpen. ‘Door de volgehouden inspanningen van duizenden burgerwetenschappers kunnen we blijven opvolgen of we de noodzakelijke shift naar duurzaam verkeer realiseren en nagaan of er evolutie zit in hoe bewoners hun straat ervaren.’ Lees meer over de resultaten van de vorige edities.

Doelstellingen Vlaamse regering

De Vlaamse regering schuift in haar regeerakkoord 2019-2024 ambitieuze doelstellingen naar voren voor de modal split, de verdeling van de gebruikte vervoermiddelen. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen: te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50%. Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in de straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split.

Praktisch

Via www.straatvinken.be kunnen deelnemers zich vanaf vandaag 26 april inschrijven. De telling vindt plaats op donderdag 19 mei van 17 tot 18 uur. Deelnemers kunnen gebruikmaken van het papieren telformulier of de online teltool, beide te vinden op de website van Straatvinken en vooraf al eens uit te proberen. Na de telling krijgen ze een uitnodiging voor de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer.

Meer informatie

Dr. Thomas Vanoutrive, Urban Studies Institute – UAntwerpen, tel. 0485 20 99 81
Dr. Huib Huyse, HIVA – KU Leuven, tel. 0473 32 61 36‬
Sven Augusteyns, Ringland Academie, tel. 0485 36 82 80
Veerle Janssens, perscontact Ringland, tel. 0478 63 77 17

Pin It on Pinterest