Kwetsbare gezinnen

Voor wie veel zelftests moet aanschaffen, bijvoorbeeld omdat die geregeld familie of vrienden ziet of op restaurant gaat, betekent dat elke maand een redelijke rekening. Vooral voor grote gezinnen is dat het geval.

Om die kosten wat te drukken voor kwetsbare gezinnen of mensen met een lager inkomen – meer dan twee miljoen Belgen – zijn er in de apotheek ook zelftests te koop voor 1 euro. Volgens de regels kan je via het ziekenfonds elke veertien dagen vier testen per persoon aanvragen.

 

Beperkt jaarinkomen

Om in aanmerking te komen, mag je jaarinkomen niet meer bedragen dan 20.292,59 euro. Per extra gezinslid verhoogt dat barema met 3.756,71 euro. ‘Het gaat om het bruto belastbaar inkomen van 2021. Bijvoorbeeld: een gezin van 2 personen met een bruto maandinkomen van 2.000 euro of een gezin met 4 personen en een bruto maandinkomen van 2.630 euro komt in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming’, klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Ook wie een van de volgende sociale uitkeringen krijgt, kan een verhoogde tegemoetkoming krijgen en dus maar 1 euro betalen per zelftest: het leefloon van het OCMW – dat je gedurende 3 maanden moet genieten –, de inkomensgarantie voor ouderen, de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Het geldt ook voor een kind met een erkende handicap van minstens 66 procent, voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) en voor weeskinderen.

 

Ziekenfonds

De aanvraag voor de verhoogde tegemoetkoming moet je indienen bij het ziekenfonds. Een snelle manier om te herkennen of je de goedkope test kan vragen, is door te kijken naar de stickers van het ziekenfonds. Is het derde cijfertje daar een 1? Dan kom je in aanmerking.

Pin It on Pinterest