Wat: de bouw van een nieuw zwembad

Bouw gestart in augustus 2021.

  • Het bouwrijp maken, het uitgraven van de bouwput, het uitvoeren van de paalfundering, het plaatsen van de riolering en het storten van de vloerplaat, kelder en baden werden reeds uitgevoerd.
  • In de komende maanden zullen metselwerken, gevelafwerking, dakwerken, tegelwerken en de installatie van technieken worden uitgevoerd.
  • Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden is de finalisatie van het project voorzien op het einde van 2022.

Waar: achter sporthal De Rijdt

Wanneer: vermoedelijke realisatiedatum najaar 2022

Hoeveel:

Wie: het zwembad wordt aangebouwd door Pellikaan via Farys

Fotoreportage

Ontdek hoe het nieuwe zwembad eruit zal zien in onderstaande video.

Tijdslijn: nieuw zwembad in de pers

23 juni 2021: eerste spadesteek

Brakel, 23 juni 2021

EERSTE SPADESTEEK NIEUWE ZWEMBAD IN BRAKEL

Woensdag 23 juni werd om 18.30 uur de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe zwembad in Brakel. Dat gebeurde in het bijzijn van alle zwembadmedewerkers. Ook zweminitiator Frank Persijn van zwemclub Brakel Swimming Team was erbij. Zij zijn blij dat het nieuwe zwembad hun tweede thuis kan worden. “Het nieuwe zwembad wordt een topbestemming voor sportieve zwemmers.”, aldus de zweminitiator.

Verbinding met de sporthal

Alle medewerkers van het huidige zwembad Poseidon waren aanwezig voor de eerste spadesteek van het nieuwe zwembad. Ze zijn dan ook bijzonder opgetogen met de start van de werken. “Vanaf dit moment gaan we het nieuwe zwembad echt zien groeien”, aldus zwembadbeheerder Nicky Van der Schueren. “Ik zal vaak langskomen om de werken te bekijken.”. Als alles volgens plan verloopt, kan het nieuwe zwembad in het najaar van 2022 de eerste zwemmers verwelkomen.

“De werken brengen ook vernieuwingen in de sporthal”, zegt Nicky. Het nieuwe zwembad wordt gebouwd naast de sporthal en beiden zullen met elkaar verbonden worden. Die verbinding komt tot stand via een gemeenschappelijke cafetaria. Vanuit de cafetaria zal het mogelijk zijn om zowel de sporters in de sporthal als de zwemmers aan het werk te zien. De zwembadbeheerder is dan ook enthousiast: “Vooral voor ouders is dat belangrijk, want we geven elke week aan zo’n 180 kinderen zwemles. Daar komen nog eens de ouders van de sportlessen in de sporthal bij. Op die manier valt er in de cafetaria altijd wel iets te zien. De combinatie van zicht op de sporthal en zicht op het zwembad zal leven brengen in de cafetaria.”

Nieuwe zwemclub

Het nieuwe zwembad brengt nog meer leven. Om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken zal naast de huidige activiteiten waarbij scholen, verenigingen en clubs gebruik maken van het zwembad ook een nieuwe zwemclub worden opgericht: Brakel Swimming Team (BST). De zwemclub voorziet een aanbod voor jongeren en volwassenen. De club wordt geleid en begeleid door gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers. “We zullen ook float-fit aanbieden, dat is een soort yoga of pilates op het water. Op die manier zijn we een zwemclub voor iedereen”, besluit zweminitiator Frank Persijn.

19 juli 2021: subsidies voor nieuwbouw

Brakel, 19 juli 2021

SUBSIDIES NIEUWBOUW ZWEMBAD BRAKEL

De minister van Sport besliste na advies van Sport Vlaanderen om €887.500,00 toe te kennen voor de bouw van het zwembad in Brakel. De subsidie maakt deel uit van sportspurt, waarmee in totaal €23 miljoen wordt toegekend aan 45 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over gans Vlaanderen. “Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het dossier”, zegt schepen van sport Marc De Pessemier.

Hoge score op toegankelijkheid

Zwembadbeheerder Nicky Van der Schueren werkte voor het subsidiedossier nauw samen met exploitant TMVW. “Het ingediende subsidiedossier scoorde goed op duurzaamheid.”, aldus zwembadbeheerder Nicky. “Naar energieverbruik is het nieuwe zwembad namelijk erg zuinig. Zo wordt het verbruik van water op 1/5e en van elektriciteit op 45% in het nieuw zwembad versus het bestaande zwembad ingeschat. Ook de score op toegankelijkheid was erg hoog.”

Voor het nieuwe zwembad is een proactieve benadering voorzien van het principe Universal Design/Toegankelijkheid waarbij Drempelloosheid, Zelfstandigheid en Nabijheid centraal staan. Zo is er voor personen met een handicap een brede speedgate, drempelloze ruimtes, 2 grote toegankelijke kleedcabines, toegankelijk sanitair, aangepaste lockers, aangepaste balie en kassa en zijn beide zwembaden voorzien van een plateaulift.

De drempelloze toegang tot het zwembad wordt al vanaf de parking ingericht. Het niveau van de parking wordt immers doorgetrokken tot aan de voordeur van het zwembad door de bestaande hoogteverschillen volledig weg te werken ter hoogte van de toegangsweg.

Pin It on Pinterest