Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de
gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op
www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de
waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.
De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de
waterloopbeheerders, … Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die
informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.
Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de
situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of
omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.
Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw
buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag.

Op die manier
kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be

Pin It on Pinterest