Bekijk hier de versie in pdf-bestand.

 

GEMEENTE 9660 BRAKEL

ONDERZOEK DE COMMODO ET INCOMMODO

Betreft : Kennisgeving/ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

De bundel ligt ter inzage op de milieudienst van het gemeentehuis

vanaf 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021.

Datum van aanplakking van de bekendmaking

30 juli 2021

Datum van opening van het onderzoek

30 juli 2021

Datum van sluiting van het onderzoek

         29 augustus 2021

 

B E K E N D M A K I N G

Het college,

maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo ingesteld is nopens de ten hoofde vermelde zaak. De bundel ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het onderzoek, elke werkdag, in de voormiddag tussen 08u30 – 12u en woensdagavond tussen 16u – 19u30. Opgelet, wij werken enkel op afspraak (055 43 17 60 – milieudienst@brakel).

De volledig verklaarde kennisgeving kan ook via de volgende kanalen worden geraadpleegd:

 • Via de website van het Team Mer

https://bit.ly/3ivceiw

 • Via de website van de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij)

https://bit.ly/3ziehNs

De bevolking kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Namens het college:

Algemeen directeur,                                                            Burgemeester,

Jürgen DE METS                                                                   Stefaan DEVLEESCHOUWER

Pin It on Pinterest