DIENST BURGERZAKEN

Deskundige burgerzaken (contractueel, 2 jaar, niveau B1-B3)

 

Inhoud van de functie:

De burgers in staat stellen op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen m.b.t. hun dagelijks leven en als inwoner van de gemeente.

De expertise inzake de regelgeving omtrent burgerzaken binnen de afdeling op peil houden door een doorgedreven kennisverwerving en kennisoverdracht.

De inwoners begeleiden, informeren en adviseren over de materies eigen aan de dienst burger­zaken (demografie, geboorte, overlijden, huwelijk, militie, identiteitskaart, rijbewijs, reispas, vreemdelingenwetgeving,…).

 

Resultaatsgebieden

  • Nauwlettend de desbetreffende wetgeving opvolgen, cellen informeren en maatregelen nemen om de wetgeving correct te laten toepassen (op teamvergaderingen bespreken/ toelichten binnen de cellen, vertalen in nieuwe richtlijnen naar de medewerkers, maatregelen nemen voor het op peil krijgen en houden van het benodigde kennisniveau);
  • Toezien op correcte uitvoering en permanente vlotte afhandeling van de dossiers;
  • Toezicht over het goede verloop van de loketbediening en indien nodig voorstellen tot wijziging formuleren voor het diensthoofd;
  • Signaleren van vormingsbehoeften en persoonlijke ontwikkelingskansen voor de medewerkers.
  • Samen met het diensthoofd zorgen voor de goede organisatie en coördinatie van de verkiezingen.
  • Opstellen van de lijst van de gezworenen en tabellen: samen met het diensthoofd zorgen voor de opstelling van de 4-jaarlijkse lijst van de gezworenen en de 10-jaarlijkse tabellen.
  • Dossiers voor college en gemeenteraad: samen met het diensthoofd voorbereiden en afhandelen.
  • Vervangen van het diensthoofd (o.a. verdeling en opvolging briefwisseling en emailverkeer, diensthoofdenvergadering bijwonen…);
  • Afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen en verschaffen van inlichtingen (mondeling, schriftelijk, telefonisch);
  • Onderzoeken en behandelen van klachten;

 

Wat verwachten we van jou? Een bachelordiploma en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: brutomaandwedde met 1 jaar ervaring*: 2.582,48 euro (geïndexeerd)

 

Naast een stabiele tewerkstelling ontvang je als medewerker van de gemeente Brakel ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques aan 7,80 euro (eigen bijdrage 1,09 euro), ecocheques (200 euro per gewerkt jaar), fietsvergoeding aan 0,24 euro per km, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst), glijdende werktijdregeling, opleidingsmogelijkheden, 33 dagen vakantie op jaarbasis.

* Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen als die relevant is voor de uitoefening van de functie.

 

!!! INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021 !!!

 

U kan solliciteren door uw kandidatuur (begeleidende brief + CV + kopie diploma, rijbewijs en identiteitskaart) per post over te maken aan het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9660 Brakel of per mail: tamara.verspeeten@brakel.be

Meer info via tamara.verspeeten@brakel.be of 055/43.17.54

Pin It on Pinterest