De coronacijfers gaan de laatste tijd opnieuw de slechte kant op en er worden nog verdere en bijkomende maatregelen eerstdaags verwacht van het Overlegcomité.

Zo werd er ook al zondagavond laatstleden door de Vlaamse Overheid beslist om strengere maatregelen te nemen in het onderwijs waarbij het mixen van klasbubbels absoluut vermeden moet worden. Hierdoor hebben wij samen met het gemeentebestuur beslist om jammer genoeg onze lessenreeksen voorlopig op te schorten, sowieso tot en met de paasvakantie (18/04/2021), hoezeer wij dit ook betreuren. Lessenreeksen nu blijven organiseren waarbij kinderen uit alle scholen en klassen door elkaar zitten terwijl de scholen er alles aan moeten doen om hun klassen gescheiden te houden vinden wij geen goed idee en in feite niet moreel verantwoord gezien de huidige situatie.

De eerstkomende weken valt dus af te wachten hoe de huidige pandemie evolueert, wij zullen uiteraard zo snel mogelijk communiceren van zodra de lessenreeksen terug kunnen worden opgestart.

Alvast bedankt voor het opbrengen van het nodige begrip.

Ongecategoriseerd Voorlopige opschorting van de lessenreeksen tot en met de paasvakantie