De paasvakantie nadert en wij hadden als sportdienst opnieuw de mooie uitdaging en voldoening om sportkampen te laten doorgaan (naar analogie met deze van de voorbije krokusvakantie), rekening houdende met de bestaande protocollen voor de organisatie van sportkampen. Het Overlegcomité besliste echter vorige vrijdag dat sportkampen enkel nog mogen worden georganiseerd in bubbels van maximaal 10 kinderen terwijl dit er ervoor nog met groepjes van 25 kinderen mocht.

Wij zijn de voorbije dagen naarstig op zoek geweest naar mogelijke oplossingen voor deze zeer ingrijpende wijzigingen en zijn met veel pijn in het hart tot de vaststelling gekomen dat dit niet realiseerbaar is en praktisch gezien niet te organiseren valt. Met deze nieuwe verstrengingen worden we geconfronteerd met te weinig inzetbare monitoren en vele andere praktische zaken waarbij we rekening moeten houden bij de organisatie van sportkampen.

Bovendien gaan de coronacijfers de laatste tijd opnieuw de slechte kant op en worden nog verdere maatregelen eerstdaags verwacht van het Overlegcomité. Zo werd er ook al zondagavond laatstleden door de Vlaamse Overheid beslist om strengere maatregelen te nemen in het onderwijs waarbij het mixen van klasbubbels absoluut vermeden moet worden. Hierdoor hebben wij samen met het gemeentebestuur beslist om jammer genoeg de sportkampen in de paasvakantie te annuleren, hoezeer wij dit ook betreuren. Sportkampen organiseren waarbij kinderen uit alle scholen en klassen door elkaar zitten terwijl de scholen er alles aan moeten doen om hun klassen gescheiden te houden vinden wij geen goed idee en in feite niet moreel verantwoord gezien de huidige situatie.

Het reeds betaalde inschrijvingsgeld zal uiteraard door onze financiële dienst integraal worden terugbetaald.

Concreet vragen wij om via Ben.DeVlieger@brakel.be te laten weten op welk rekeningnummer (IBAN) het inschrijvingsgeld mag worden terugbetaald en te vermelden over welk(e) kind(eren) het gaat en welk(e) thema-sportkamp(en).

Alvast bedankt voor het opbrengen van het nodige begrip.

Ongecategoriseerd Annulatie sportkampen paasvakantie 2021