Openstaande vacatures


Gemeente en OCMW Brakel zijn op zoek naar

 

Dienst Burgerzaken:

1/ Diensthoofd burgerzaken (contractueel, onbepaalde duur, niveau A4a-A4b)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  Een masterdiploma, in combinatie met 4 jaar relevante ervaring en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 4 jaar ervaring: 49.705,55 euro (geïndexeerd). *

2/ Hoofddeskundige burgerzaken (contractueel, onbepaalde duur, niveau B4-B5)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  Een bachelordiploma, in combinatie met 4 jaar relevante ervaring en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 4 jaar ervaring: 37.605,60 euro (geïndexeerd). *

 

Dienst Financiën:

1/ Hoofddeskundige financiën (contractueel, onbepaalde duur, niveau B4-B5)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  Een bachelordiploma, in combinatie met 4 jaar relevante ervaring en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 4 jaar ervaring: 37.605,60 euro (geïndexeerd). *

 

Dienst Omgeving – milieu:

1/ Omgevingsambtenaar (contractueel, onbepaalde duur, niveau A1-A3)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  Een diploma overeenkomstig het ministerieel besluit dd. 4 juni 2009 tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van […] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma’s die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 1 jaar ervaring: 39.346,60 euro (geïndexeerd). *

2/ Hoofddeskundige handhaving ruimtelijke ordening (contractueel, onbepaalde duur, niveau B4-B5)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  Een bachelordiploma, in combinatie met 4 jaar relevante ervaring en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 4 jaar ervaring: 37.605,60 euro (geïndexeerd). *

3/ Hoofddeskundige mobiliteit (contractueel, onbepaalde duur, niveau B4-B5)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  Een bachelordiploma, in combinatie met 4 jaar relevante ervaring en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 4 jaar ervaring: 37.605,60 euro (geïndexeerd). *

4/ Administratief medewerker omgeving (contractueel, onbepaalde duur, niveau C1-C3)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  Een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs  en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 1 jaar ervaring: 24.635,15 euro (geïndexeerd). *

5/ Technisch medewerker recyclagepark (contractueel, onbepaalde duur, niveau C1-C3)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  Een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs en in het bezit zijn van een rijbewijs B
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 1 jaar ervaring: 24.635,15 euro (geïndexeerd). *

 

Dienst Openbare werken:

1/ Technisch assistent openbare werken – 2 openstaande vacatures (contractueel, onbepaalde duur, niveau D1-D3)

Meer informatie over de functie, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren en de selectieprocedure klik hier.

Wat verwachten we van jou?  geen diplomavereiste, in het bezit zijn van een rijbewijs B en bereid zijn prestaties te leveren buiten de normale werkuren (o.a. winterdienst, permanentie, weekend)
Wat mag jij verwachten? Verloning: bruto aanvangsloon op jaarbasis met 1 jaar ervaring: 23.764,65 euro (geïndexeerd). *

 

*Naast een stabiele tewerkstelling ontvang je  als medewerker van de gemeente Brakel ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques aan 7,80 euro (eigen bijdrage 1,09 euro), ecocheques (200 euro per gewerkt jaar), fietsvergoeding aan 0,24 euro per km, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst), glijdende werktijdregeling, opleidingsmogelijkheden, 33 dagen vakantie op jaarbasis.

* Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen als die relevant is voor de uitoefening van de functie.

 

!!! INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET WOENSDAG 10 MAART 2021 !!!

U kan solliciteren door uw kandidatuur aangetekend per post over te maken aan het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9660 Brakel.

Meer info via tamara.verspeeten@brakel.be of 055/43.17.54

 

 

Spontane kandidaturen bij de gemeente


Spontane kandidaturen kunnen (bij voorkeur via e-mail) gericht worden aan:

Gemeente Brakel
Secretariaat
Marktplein 1
9660 Brakel
danny.vandaele@brakel.be

Contact

Secretariaat
Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel

055 43 17 52
danny.vandaele@brakel.be

055 43 17 54
tamara.verspeeten@brakel.be

055 43 17 53
dany.blommaert@brakel.be

055 43 12 92
sofie.destercke@brakel.be

Ongecategoriseerd Vacatures