BENT U MINIMUM 1 MAAND TECHNISCH WERKLOOS GEWEEST SEDERT 19.10.2020 ?

NEEM DAN CONTACT OP MET HET OCMW OM NA TE GAAN OF U IN AANMERKING KOMT VOOR EEN TOELAGE

Op de OCMW-raadszitting d.d. 25.01.2021 werd het volgende beslist:

Gezinnen die minimum één maand ( geen aaneensluitende periode ) terugvielen op technische werkloosheid én die minimum 10% inkomstenverlies op het gezinsinkomen hebben geleden en dit vanaf 19.10.2020, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW.

Het maximumbedrag dat een gezin kan krijgen is € 250,00.
Indien het gezin één maand technisch werkloos is geweest: is er een tussenkomst van € 50,00.
Indien het gezin twee maanden technisch werkloos is geweest: is er een extra tussenkomst van € 75,00 voorzien, dus in totaal € 125,00.
Indien het gezin drie of meer maanden technisch werkloos is geweest: komt er bovenop die € 125,00, nog eens € 125,00, zijnde dus in totaal € 250,00 ( = het maximumbedrag ).

Er zal een sociaal onderzoek worden gevoerd om na te gaan of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden.
Volgende documenten dient de aanvrager mee te brengen op de afspraak bij de maatschappelijk werker:
– Identiteitskaart
– Bankkaart
– Beslissing technische werkloosheid vanaf 19.10.2020 ( tweede lockdown )
– Overzicht aantal dagen technische werkloos sinds 19.10.2020 ( tweede lockdown )
– Inkomensattest van de periode technische werkloosheid
– Loonbrieven twee volledige gewerkte maanden voor datum ingang technische werkloosheid
– Indien van toepassing: inkomensattest huidig inkomen andere gezinsleden zonder technische werkloosheid tijdens de periode van het gezinslid met technische werkloosheid

De uiterste datum waarop de aanvrager een aanvraag kan doen is 06.12.2021.

Ongecategoriseerd Tegemoetkoming voor technisch werklozen